خرید قالب این سایت

تصویر: پدیده ابر ماه و تاثیرات آن بر زمین

پدیده ابر ماه و تاثیرات آن بر زمین


بر اساس اطلاعات علمی نجوم رابطه مستقیمی بین نزدیک شدن بیش از حد معمول ماه به زمین (رخداد 14 نوامبر) و فعالتر شدن گسل های زمین وجود دارد بر...

  • ۰
  • ۱۹۰۷