بر اساس اطلاعات علمی نجوم رابطه مستقیمی بین نزدیک شدن بیش از حد معمول ماه به زمین (رخداد 14 نوامبر) و فعالتر شدن گسل های زمین وجود دارد

بر اساس تحقیقات نجوم، در تاریخ 14 نوامبر ، ماه در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین قرار دارد که باعث پدیده ابر ماه یا رخداد 14 نوامبر میشود.
در رخداد 14 نوامبر ، خورشید ماه و زمین در یک راستا قرار گرفته و جاذبه خورشید باعث تقویت گرانش ماه نسبت به زمین میشود و با توجه به این که در این زمان (14نوامبر) ماه در نزدیکترین حد فاصله خود نسبت به زمین (48هزار کیلومتر نزدیکتر – 14درصد بزرگتر و 30درصد درخشانتر) قرار میگیرد گرانش آن بیشتر شده و بنابراین جزر و مدها بزرگتر ، و امکان فعالتر شدن گسلها بیشتر میشود.
البته این بدین معنی نیست که قطعا در این زمان زلزله های قوی رخ میدهد اما امکان آن بیشتر میشود.

منبع – مجله نیچر ژاپن .

تصاویری که در ادامه خواهید دید مربوط به پدیده ابر ماه امسال (24 آبان) میباشد .

یادداشت:

همچنین ویدئوی بررسی این موضوع در نقاط مختلف جهان در لینک دانلود زیر قرار گرفته میتوانید دانلود کنید .

دانلود:
دانلود با لینک مستقیم رمز فایلها(در صورت نیاز):yawar.ir