خرید قالب این سایت

تصویر: برداشتن پسورد ویندوز xp

برداشتن پسورد ویندوز xp


برداشتن پسورد ویندوز xp : يکي از مشکلات ويندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password مي باشد . همانطور که همه شما مي دانيد xp امکان جالب switch user را دارد...

  • ۰
  • ۱۳۲۸۴