خرید قالب این سایت

تصویر: خنثی کردن ممنوعیت راست کلیک سایتها

خنثی کردن ممنوعیت راست کلیک سایتها


احتمالاً به سایتهایی مراجعه کردی که در هنگام استفاده از کلیک راست موس اخطار میده و نمیتونی از راست کلیک استفاده کنی  البته این روش ها برای جلوگیری از...

  • ۲
  • ۳۷۴۱