خرید قالب این سایت

تصویر: نرم افزار تغییر رنگ پوشه‌ها

نرم افزار تغییر رنگ پوشه‌ها


مایکروسافت رنگ زرد را به جهت بهتر دیده شدن و کمترین آزار به چشم کاربر برای  پوشه‌ها در ویندوز  انتخاب کرده است، اما این کار باعث شده که یافتن...

  • ۸
  • ۷۷۵۹